Obsah diplomovej práce prosíme dodať vo formáte PDF. Predídete tým zozhodeniu odstavcov v dokumente. V prípade akých koľvek otázok kontaktujte obsluhu prevádzky COLORgrafik, spol. s r.o. 

Close Menu